Baş Səhifə  /  Uzman Həkimlər  /  Torakal cərrah  /  Elmlər Akademiyası  /  Nurlan Əlizadə

Uzm. Dr.

 

Nurlan Əlizadə

İxtisas:
İş yeri:
Mərkəzi Gömrük Hospital
Telefon:

TORAKAL CƏRRAH

DR NURLAN ƏLİZADƏ

TƏHSİL

2003-2009

AZƏRBAYCAN TİBB UNİVERSİTETİ, 1-Cİ MÜALİCƏ-PROFİLAKTİKA FAKULTƏSİ

2011-2017

İSTANBUL UNİVERSİTETİ, CƏRRAHPAŞA TİBB FAKULTƏSİ, TORAKAL CƏRRAHİYYƏ BÖLÜMÜNDƏ UZMANLIQ TƏHSİLİ

 

TƏCRÜBƏ VƏ BACARIQLAR

2017   ACIBADƏM UNİVERSİTETİ ATAKƏNT XƏSTƏXANASI TORAKAL CƏRRAH

2018   MEMORİAL BAHÇƏLİEVLƏR XƏSTƏXANASI TORAKAL CƏRRAH

2019-cu ildən MƏRKƏZİ GÖMRÜK HOSPİTALINDA torakal cərrah olaraq fəaliyyət göstərir.

NAİLİYYƏTLƏR

BEYNƏLXALQ ELMİ JURNALLARDA 10 MƏQALƏDƏ MÜƏLLİFLİK

BEYNƏLXALQ ELMİ KONFRANSLARDA 7 POSTER TƏQDİMATI

“DRENAJ UYGULANAN PLEVRAL EFÜZYONLU HASTALARDA NÜKS VE KİMYASAL PLÖREDEZİS BAŞARISINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER” adlı araşdırmanın müəllifidir.

LİSENZİYA VƏ SERTİFİKATLAR

1.2014 TÜSAD 36-cı BEYNƏLXALQ KONQRESİ, TÜRKİYƏ,İZMİR.

2.2015 8-ci BEYNƏLXALQ DÖŞ QƏFƏSİ CƏRRAHİYYƏSİ KONQRESİ, TÜRKİYƏ, ANTALYA.

3. 2016 TÜSAD 38-cı BEYNƏLXALQ KONQRESİ, TÜRKİYƏ,İZMİR.

4. 2017 9-cu BEYNƏLXALQ DÖŞ QƏFƏSİ CƏRRAHİYYƏSİ KONQRESİ, TÜRKİYƏ, ANTALYA.

ÜZV OLDUĞU TƏŞKİLATLAR

TÜRK TƏBİBLƏR BİRLİYİ

TÜRK GÖĞÜS CƏRRAHİSİ DƏRNƏYİ

TÜRK SOLUNUM ARAŞDIRMALARI DƏRNƏYİ

TÜRK TORAKS DƏRNƏYİ

AKCİĞƏR KANSERLERİ DƏRNƏYİ

AKADEMİK SOLUNUM DƏRNƏYİ

    Sertifikat yerləşdirilməyib.

    Video yerləşdirilməyib.

Eyni ixtisaslı Uzman Həkimlər