Uzm. Dr.

 

Məlahət Musayeva

İxtisas:
İş yeri:
Bakı Patologiya Mərkəzi

Bir çox Elmi konferanslarda və kurslarda iştitak etmiş, Almanyada iş təcrübəsinə sahibdir. 

Biyopsiya, Sitologiya və Əməliyyat materiallarının Histopatolojik dəyərləndirilməsi, İmmunhistokimyəvi  və Histokimyəvi müayinələrin dəyərləndirilməsi, Təcili (Frozen ) müyinənin dəyərləndirilməsi. 

Maraqlandığı  Sahələr:

Gastrointestinal  Sistem Patologiya 

Ginekopatologiya ( Pap test)

Məmə və Endokrin  Sistem patologiyası

Dermatopatologiya

Baş Boyun Patologiyası 

Neyropatologiya

Urinar Sistem Patologiyası 

Nefropatologiya

Sümük və Yumuşaq Toxuma Patologiyası 

Hematopatologiya 

 

Təhsili və İş Təcrübəsi

2001-2003- 5 N.li Kimya ve Biologiya  Liseyi, Bakı, Azərbaycan

2003-2009- Azerbaycan Tibb Universiteti Müalicə İşi Fakultəsi, Bakı, Azərbaycan

2009-2010- İnternatura, Bakı,  Azərbaycan

09/2011- Tıp Doktorluğu Alanında Yurtdışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı.(STS TIP Doktorluğu), Türkiyə, Ankara  

06/2012- Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS Sınavı) Ankara Universiteti Patologiya, Türkiyə, Ankara, 

09/2012-09/2016 - Tibbi Patologiya  Sahəsində Uzman, Ankara Universiteti Tıp Fakultəsi

2016-2018 – Ankara Özəl Patologiya Laboratoriyasında Patoloji Uzmanı və Almaniyada İş Təcrübəsi

2019-cu ildən Bakı Patologiya Mərkəzində Tibbi Patologiya  Uzmanı

Uzmanlıq tezisi-  EGFR Mutasyonuna Sahib ve Sahib olmayan Ağciyər Karsinoması Xəstələrində  Morfolojik ve İmmünhistokimyasal Özelliklər

Sözlü Təqdimat

"Epidermal  Growth Factor Receptor  Mutations and TTF1 Status in Turkish Non Small Cell Lung Carcinoma Cases "- XXXI International Congress of the IAP and 28th Congress of the ESP” , Köln, Almanya

    Sertifikat yerləşdirilməyib.

    Video yerləşdirilməyib.

Eyni ixtisaslı Uzman Həkimlər