Uzm. Dr.

 

Kamal Cümşüdov

Bölgə:
İş yeri:
Mərkəzi Klinik Xəstəxana

2013– 2014-cü illərdə Şifa Üniversiteti Bornova/Basmane Sağlık Uygulama və Araştırma MərkəzindəKalpve
Damar Cerrahisi Klinikasında (Açıkkalpcerrahisi (konjenital/erişkin) ve
Periferik Arter Cerrahisi) çalışmış.
Uzmanlıqtezini “Tip-A AkutAort Diseksiyonunun Cerrahi Tedavisinde Erken Dönem Sonuçların Retrospektiv Analizi: mortalit evemorbiditeni belirleyen prediktörler” mövzusunda müdafiə etmişdir.
Kongre və Simpoziumlar:
1. Azərbaycan Ürək-Damar Cərrahiyəsi Cəmiyyətinin təşkil
etdiyi “Bakı Ürək Günləri”, 9-11 may 2009, Bakı
2. Türk Kalp – Damar cerrahisi derneği/okulunun toplantısı, 14-15 mayıs 2010, İzmir
3. 15.ci Ulusal Vaskular Cerrahi Kongresi, 27-30 ekim 2011, Antalya
4. 12.ci Uluslararası Katılımlı TKDCD Kongresi, 8-11 kasım 2012, Antalya 
5. Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği, Ekstra Korporeal Yaşam Desteği Eğitim toplantısı, 6 nisan 2013, İzmir
6. Alt Ekstremite Venöz Sistem Hastalıkları ve doppler değerlendirilmesi kursu, 31 mayıs 2013, İzmir
7. Turk- Kardiyoloji Dernegi Çalışma GruplarıKardiyo Bahar toplantısı,
8-11 mayıs 2014, İzmir
8. “Updatesincongenital Heart Disease” the 1stconferense of theinternational Heart Team of Azerbaijan, 20-22 noyabr 2014, Bakı
9. Azərbaycan KardiyologiyaCəmiyyatinin 3.cü Milli Kongresi, 6-7 dekabr 2014 , Bakı
Dr.Kamal Cümşüdov Turkiyədə keçirilən kongres və toplantılarda məruzəçi və iştirakçı olmuşdur. Hal hazırda Mərkəzi Klinik Xəstəxanada Ürək-damar cərrahı olaraq fəaliyyət göstərir.

2001-ci ildə Azərbaycan Tibb Universiteti 1
Mualicə-Profilaktika fakültəsinə daxil olmuş. 2007-cü ildə Universitetdən məzun
olmuşdur.
2008-ci
ildə İzmir- EGE Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Ana
bilim dalında çalışmış/aktiv olaraq Girişimsel Radyoloji ile birlikte icra
olunan ortaq əməliyyatlarda iştirak
etmiş (EVAR/TEVAR) və 2013- cü ildə Turkiyə Cumhuriyyəti Sağlık Bakanlığının 1219 sayılı uzmanlık eğitimi hükmüne görə Kalpve Damar Cerrahisi Uzmanı adını
qazanmışdır.

    Sertifikat yerləşdirilməyib.

    Video yerləşdirilməyib.

Eyni ixtisaslı Uzman Həkimlər