Uzm. Dr.

 

Aysel Islamlı

İxtisas:
İş yeri:
Grand Hospital
Telefon:

2008-ci ildə İzmir- EGE Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Kardiyoloji Ana bilim
dalında çalışmış və 2013- cü ildəTurkiyə Cumhuriyyəti Sağlık Bakanlığının 1219
sayılı uzmanlık eğitimi hükmüne görə Kardiyoloji Uzmanı adını qazanmışdır.

2013– 2014-cü illərdə Şifa Üniversiteti Bornova/Basmane SağlıkUygulama və Araştırma Mərkəzində İnvaziv Kradiyologiya (Perkutan Koroner Girişimler, TAVİ (40 vaka), Periferik Vaskular Girişimlər) Klinikasında çalışmış.

Uzmanlıq tezini “Atriya l Septal Defektli olgularda transkateter yolla kapatılmanın sağ ventrikulfonksiyonları üzerine etkisi: Strain / Strainrateekokardiyografi” mövzusunda müdafiə etmişdir.

Kongre və Simpoziumlar:
1. Kardiyolojide Acil Yaklaşımlar Toplantısı, 27-28 Dekabr 2008, Ankara
2. Azərbaycan Ürək-Damar Cərrahiyəsi Cəmiyyətinin təşkil
etdiyi “Bakı Ürək Günləri”, 9-11 may 2009, Bakı
3. Türk Kardiyoloji Dernegi, Girişimsel Kardiyoloji Akademisi Toplantısı, 18-19 mart 2011, İstanbul
4. 27.ci Ulusal Kardiyoloji Kongresi “İstanbul Update” UluslararasıKardiyoloji Toplantısı, 27-30 ekim 2011, İstanbul
5. Türk Kardiyoloji Dernegi Perkutan Koroner Girişim Eğitim Toplantısı, 29 ekim 2011, İstanbul
6. 15. Kardiyak Görüntüleme Çalışma Grubu Toplantısı, 17-20 mayıs 2012, Şanlı Urfa
7. Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği, Ekstra Korporeal Yaşam Desteği Eğitim toplantısı, 6 nisan 2013, İzmir
8. 21.Ulusal Uygulamalı Girişimsel Kardiyoloji Toplantısı, 6 - 9 mart 2014, Antalya
(PerkutanKoroner Girişim, Mitraclip, TAVİ, VSD kapama kursu)
9. Turk- KardiyolojiDernegi Çalışma GruplarıKardiyo Bahar toplantısı,
8-11 mayıs, İzmir
10. “Updatesincon genital HeartDisease”the 1stconferense of theinternational Heart Team of Azerbaijan, 20-22 noyabr, Bakı
11. Azərbaycan Kardiyologiya Cəmiyyatinin 3.cü Milli Kongresi, 6-7 dekabr, Bakı

2001-ci ildə 692 bal toplayaraq Azərbaycan
Tibb Universiteti 1 Mualicə-Profilaktika fakültəsinə daxil olmuş. Heydər Əliyev
adına Prezident Təqaüdünə layiq görülmüşdür. 2007-cü ildə Universiteti fərqlənmə
diplomu ilə bitirmişdir.

2008-2013-cü illərdə İzmir- EGE Üniversiteti Tibb fakültəsi xəstəxanası Kardioloji Ana bilim dalında çalışmış Kardiyoloji Uzmanı adını qazanmışdır.

    Sertifikat yerləşdirilməyib.

    Video yerləşdirilməyib.

Eyni ixtisaslı Uzman Həkimlər