Op. Dr.

 

Lalə Kılıç

2012 - 2014 - CÜ İLLƏR ƏRZİNDƏ TÜRKİYƏNİN TOKAT ŞƏHƏRİNDƏ TOKAT DÖVLƏT XƏSTƏXANASI DOĞUM EVİNDƏ AKTİV CƏRRAH GİNEKOLOQ OLARAQ İŞLƏMİŞDİR.
HAL HAZIRDA FİZİOLOJİ DOĞUS, KEYSƏRİYYƏ ,RISKLI HAMILELIKLERIN TEGIBI.LAPAROSKOPİK VƏ HİSTEROSKOPİK CƏRRAHİYYƏ, HAMİLƏLİYİN TƏQİBİ VƏ ULTRASƏS İLƏ MÜAYİNƏ, ÇƏTİN DOĞUŞLARA BAĞLİ TRAVMALARIN CƏRRAHİ BƏRPASI,ACIQ CƏRRAHİYƏ (HİSTEREKTOMİYA, KİSTEKTOMİYA, MYOMEKTOMİYA,BORULARİN TUTULMASI) SONSUZLUĞUN MUALİCƏSİ VƏ ONUNLA ƏLAQƏLİ BÜTÜN CƏRRAHİYYƏ ƏMƏLİYYATLARINI YERINƏ YETIRIR

Təhsili:
ORTA MƏKTƏBİ TÜRKİYƏNİN TRABZON ŞƏHƏRİNDƏ ARAKLI LİTSEYİNDƏ BİTİRMİŞDİR. 1998-Cİ İLDƏ TÜRKİYƏNİN TRABZON ŞƏHƏRİNDƏ KARADENİZ TEXNİKİ UNİVERSİTETİ TİBB FAKÜLTƏSİNƏ DAXİL OLMUŞ, 2005-Cİ İLDƏ HƏMİN UNİVERSİTETİN MƏZUNU OLMUŞDUR.

LALƏ KILIÇ UZMANLIQ TƏHSİLİNİ TUS İMTAHANINI YÜKSƏK BALLA VERƏRƏK, ANKARANIN ƏN TANINMIŞ XƏSTƏXANALARINDAN BİRİ OLAN “ANKARA NUMUNE EĞİTİM VƏ ARAŞTIRMA” XƏSTƏXANASINDA , QADIN XƏSTƏLİKLƏRİ VƏ DOĞUM KLİNİKASINDA TAMAMLAYARAQ , 2009-CU İLDƏ CƏRRAH GİNEKOLOQ OLARAQ UZMANLIĞINI ALMIŞDIR.
2009-2010-CU İL İLLƏR ARASI TÜRKİYƏ NEONATAL REANİMASİYA KURSU,TƏCİLİ AKUŞER YARDIM KLİNİK TƏHSİLİ VƏ UROLOJİ CƏRRAHİ TEXNİKA İLƏ ƏLAQƏLİ FƏRQLİ KURSLAR KEÇMİŞDİR.
• TJOD (TÜRKİYƏ GİNEKOLOJİ VƏ AKUŞER DƏRNƏYİ)
• GİNEKOLOJİ ENDOSKOPİYA DƏRNƏYİ
• AKUŞER VƏ GİNEKOLOJİ USM DƏRNƏYİ
• TÜRK UROGINEKOLOJI REKONSTRUKTİV CƏRRAHİYYƏ DƏRNƏKLƏRİNƏ ÜZV OLAN DR. LALƏ KILIÇ TÜRKİYƏDƏ KEÇİRİLƏN KONFRANS VƏ KONQRESLƏRDƏ MƏRUZƏÇİ VƏ İŞTİRAKÇI OLMUŞDUR.

    Sertifikat yerləşdirilməyib.

    Video yerləşdirilməyib.

Eyni ixtisaslı Uzman Həkimlər