Uzm. Dr. Əziz Əliyev
Ümumi cərrah
Ümumi cərrah
(+994)514356400
Heydər Hüseynov, Bakı
Heydər Hüseynov, Bakı
Milli Onkoloji Mərkəz
Milli Onkoloji Mərkəz